Nasza oferta

Kompleksowo wykonujemy wszelkiego rodzaju instalacje, od fazy projektu, poprzez realizację aż po utrzymanie.
 
Nasze profesjonalne podejście i fachowe usługi doceniło już setki zadowolonych klientów - dołącz do nich i Ty.
Pompy ciepła

 

Energia odnawialna jest energią przyszłości, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by efektywnie wykorzystywać tę bezpłatną energię. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także chronić środowisko naturalne i własny portfel.

 

Pompy ciepła przekształcają energię z naturalnych źródeł ciepła, tj. z ziemi, wody lub powietrza w ogrzewanie, chłodzenie  i przygoto-wanie ciepłej wody użytkowej. To jeden z najbardziej ekologicznych sposobów na zapewnienie komfortu mieszkania i funkcjonowania.

Ogrzewanie : podłogowe , ścienne i tradycyjne

Ogrzewanie ścienne - dzisiaj, przy bardzo dobrze izolowanych przegrodach zewnętrznych, niskotemperaturowych źródłach ciepła, ogrzewanie ścienne jest najlepszym sposobem rozprowadzenia ciepła po domu. Gwarantuje ono najlepszy komfort, przy minimalnych nakładach inwestycyjnych zapewniając możliwość szybkiej regulacji (w przeciwieństwie do ogrzewania podłogowego).

 

Prace ziemne: 
odwodnienie/drenaż fundamentów  oraz  odprowa-dzenie wody deszczowej

 

Z nadmiarem wody na działce można walczyć w dwojaki sposób. Jeżeli problem dotyczy zbyt wysokiego poziomu wód gruntowych, niekorzystnego dla fundamentów budynku, do obniżenia go stosujemy drenaż opaskowy, czyli wkopany w ziemię system rur drenarskich okalających budynek.

Natomiast woda deszczowa powinna być rozprowadzona po posesji albo odprowadzona do kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej, ewentualnie –  do rowu melioracyjnego.

 

Klimatyzacja, wentylacja i rekuperacja

 

Wentylacja to proces usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczania w jego miejsce powietrza świeżego. Wentylacja jest konieczna ponieważ powietrze we wszystkich pomieszczeniach stale ulega zanieczyszczeniu.

Wentylacja może następować w sposób naturalny lub mechaniczny - wentylator w łazience lub rekuperacja.

 

Klimatyzacja to proces nadawania powietrzu w pomieszczeniach określonych właściwości, na przykład nawilżanie, osuszanie, podgrzewanie, a    w większości przypadków chłodzenie.

Centralny odkurzacz

Najistotniejszą cechą odkurzacza centralnego, która zdecydowanie wyróżnia go na tle odkurzaczy przenośnych jest całkowite wyeliminowanie cyrkulacji użytego zassanego powietrza.

 

Dzięki temu powietrze, którym oddychamy w domu będzie idealnie czyste, bez żadnych zanieczyszczeń, najmniejszych drobin pyłu czy milionów mikroskopijnej wielkości drobnoustrojów (roztocza). W tym miejscu odetchnąć z ulgą mogą przede wszystkim alergicy.   

 

           
 

Prace ziemne :
przyłącza wodne i kanalizacji

Fotowoltaika

 

Fotowoltaika jest technologią umożliwiającą produkcję energii elektrycznej ze światła słonecznego.

 

Elektrownie słoneczne to nie tylko źródło czystej energii, pozwalające ograniczać emisję dwutlenku węgla, ale także możliwość obniżenia rachunku za energię lub możliwość generowania dodatkowego zysku ze sprzedaży wyprodukowanej energii.

 

 

Uzdatnianie wody

W zależności od twardości wody i pozostałych parametrów mogą powstawać  tak uciążliwe niedogodności, jak gromadzenie się kamienia i osadu w czajniku, pralce, bateriach łazienkowych i kuchennych. Zbyt wysoki współczynnik twardości może doprowadzać do niszczenia instalacji grzewczych, armatury łazienkowej, a także podłączonych do instalacji urządzeń AGD​ - z pomocą przychodzi nam stacja zmiękczająca i system filtrów wstępnych. Natomiast jeśli potrzebujemy wody zdemineralizowanej musimy zaopatrzyć się z stację odwróconej osmozy.

Oczyszczalnie

Zasada działania przydomowych oczyszczalni ścieków opiera się na naturalnych procesach biologicznych, dzięki którym zanieczyszczenia zawarte w ściekach są rozkładane na proste związki mineralne, nieszkodliwe dla środowiska naturalnego.

 

Ścieki oczyszczone w przydomowej oczyszczalni ścieków można rozsączać do gruntu lub odprowadzać do rzeki albo rowu melioracyjnego, nie obawiając się ich negatywnego oddziaływania na środowisko